Jobb som frivillig og få gratis tilgang og sitteplass på lanet. 

 

Du jobber uten honorar, men vil få en plass å spille på utenom vakten din. 
Du vil i tillegg få en arbeidsreferanse om det er ønskelig.