Ved brudd på regelverket forbeholder The Hive retten til å kaste ut deltaker fra arrangementet.

 

 • Ved innsjekk vil crewet gjøre stikkprøver av bagasjen. Dette er for deltakernes sikkerhet og vår mulighet at uønskede gjenstander ikke kommer med på arrangementet.

 • Alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt på eiendommen. Funn av rusmidler vil bli politianmeldt. Vi ønsker heller ikke e-røyk på The Hive. Berusede personer vil bli nektet adgang og bortvist fra området

 • Kun personer med gyldig bånd(kjøpt billett) og crew har tilgang til hallen, med unntak av foreldre som har mulighet til å hjelpe til med å sette opp og bære utstyr inn i hallen.

 • Kun strøm til datamaskiner/konsoll og tilhørende utstyr. Vi har ikke muligheten til å gi støtte til hvitevarer, vifter, vannkoker og lignende. Alt av ulovlig utstyr som blir koblet opp vil bli inndratt og en advarsel vil bli gitt. Utstyret vil bli levert tilbake ved avreise.

 • Husk å holde det ryddig rundt plassen for å ikke lage hindringer i rømningsveier.

 • Parkering av biler skal kun skje på merkede plasser.

 • Skal deltakere hjem, på butikken, eller vekk fra eiendommen, så er det viktig at du sjekker ut ved hovedinngangen. Samme rutine ved retur. Her er det viktig at dere kommuniserer med foreldre om dere forlater eiendommen.

 • Vi har nulltoleranse for mobbing. Respekter hverandre.

 • Crew er her for å hjelpe. Vennligst følg deres instrukser.

 • Respekter alle på The Hive. Dropp lufthorn, lydanlegg og lignende. Det setter naboen din pris på.

 • Hærverk og tyveri vil bli anmeldt.

 • Husk reiseforsikring. The Hive har ikke ansvaret for ditt medbragte utstyr.

 • Soving er kun tillatt på anviste plasser, se skilter eller spør om veien.

 • Sperrede områder er kun ment for crew.

 • Ved å delta i konkurranser og turneringer, forplikter du deg i å sette deg inn i og følge reglene ved oppsatt aktivitet.

 

Ved brudd på regelverket forbeholder The Hive retten til å kaste ut deltaker fra arrangementet.